(044) 483-99-94

Комплект лабораторний «Електрика і магнетизм»

Під замовлення

Демонстраційний комплект дозволяє виконати 29 лабораторних робіт, які відповідають навчальній програмі. Використовується як навчальне приладдя в загальноосвітніх  навчальних закладах для проведення на уроках фізики фронтальних та окремих практичних занять, а також по темах «Електричні явища», «Електромагнітні явища», «Електродинаміка», «Коливання та хвилі». Підходить для індивідуальних та факультативних занять з фізиці, основ електроніки та радіотехніки.

Призначено для проведення учнями фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму з розділу "Електрика і магнетизм" в лабораторіях і кабінетах фізики загальноосвітніх середніх навчальних закладів, ПТУ, коледжів, підготовчих відділень вузів.

Даний комплект використовується у наступних лабораторних роботах:

 • Складання електричного кола та вимірювання сили струму в різних його точках
 • Вимірювання напруги на різних ділянках електричного кола
 • Регулювання сили струму реостатом
 • Визначення опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра
 • Визначення роботи й потужності електричного струму
 • Визначення ККД установки з електричним нагрівачем
 • Складання електромагніту та випробування його дії
 • Вивчення електричного двигуна постійного струму
 • Визначення витраченої електроенергії за допомогою амперметра, вольтметра і годинника
 • Визначення питомого опору провідника
 • Послідовне й паралельне з’єднання провідників
 • Визначення ерс електрорушійної сили і внутрішнього опору джерела струму
 • Спостереження дії магнітного поля на струм
 • Вимірювання заряду електрона
 • Послідовне з’єднання провідників
 • Паралельне з’єднання провідників
 • Регулювання сили струму й напруги в колах постійного струму
 • Визначення залежності опору напівпровідникового фоторезистора й фотодіода від освітленості
 • Визначення параметрів транзистора
 • Вимірювання опору конденсатора в колі змінного струму
 • Визначення енергії зарядженого конденсатора
 • Вимірювання індуктивності котушки в колі змінного струму
 • Дослідження електричних кіл з індуктивним, ємнісним та активними елементами і визначення параметрів цих елементів
 • Визначення кількості витків у обмотках трансформатора
 • Дослідження залежності опору напівпровідника від температури
 • Знімання вольтамперної характеристики напівпровідникового діода
 • Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
 • Розширення меж вимірювання амперметра
 • Розширення меж вимірювання вольтметра
 • Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі
 • Вивчення закону Ома для кола змінного струму
 • Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу

До складу комплекту входять:

 • комплект прозорих модулів – 42 шт.
 • комутаційна панель – 1 шт.
 • комплект з’єднувальних проводів – 6 шт.
 • тримач гальванічних елементів – 1 шт.
 • блок живлення – 1шт.
 • амперметр постійного струму – 1 шт.
 • амперметр змінного струму – 1 шт.
 • вольтметр постійного струму – 1 шт.
 • вольтметр змінного струму – 1 шт.
 • міліамперметр — 1 шт.
 • опис лабораторних робіт - 1 шт.
 • ящик для зберігання - 2 шт.


 • З цим товаром рекомендуємо: (1)
Завантажується...