(044) 483-99-94

VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика»

11 Червня 2015
11 червня 2015 року в Інституті педагогіки відбувся VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». Семінар організовано відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України, серед яких представники шкіл компаративістики з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Тернопільського національного економічного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Львівського національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Маріупольського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інших закладів освіти. Цьогорічною інновацією стало встановлення on-line зв’язку з регіонами.
У заході взяли участь і представники мультимедійного видавництва «Розумники», які презентували Всеукраїнський проект «Розумники». Метою проекту є створення оптимальних умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів, під час навчання учнів початкової школи. Нагадаємо, що проект реалізується за підтримки провідних компаній, що приймають активну участь у розбудові освітнього інформаційного простору України, серед них: корпорації «Intel» та «Microsoft», компанії «Навігатор», «Prestigio», Видавництво «Розумники». Для роботи учасники проекту (учні, вчителі) отримали найсучасніші зразки техніки та програмного забезпечення, а саме: інтегровані планшети Palace Hill, інтерактивні дисплеї Prestigio MultiBoard, пакет програмного забезпечення Intel® Learning Series Software Suite, програмне забезпечення від «Microsoft» та програмне забезпечення навчального призначення від Видавництва «Розумники» - серію інтерактивних підручників «Педагогічні ігри». Новітні програмні засоби створені відповідно до навчальної Програми Міністерства освіти і науки України за нестандартною концепцією навчання, яка передбачає максимальне використання потенціалу інформаційних технологій для всебічного сприйняття та вивчення навчального матеріалу. В інтерактивному підручнику вдало поєднано традиційні та інноваційні технології навчання, матеріал подається завершеними логічними блоками у доступній ігровій формі.