(044) 483-99-94

Механіка

Набір вантажів призначений для використання при проведенні фронтальних лабораторних робіт з механіки та іншим розділам курсу фізики.
Прилад призначений для демонстрації залежності тиску в рідині від глибини занурення і незалежності тиску на даній глибині від орієнтації датчика (закону Паскаля).
Картезіанський водолаз використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу для демонстрації плавання тіл за законом Архімеда.
Під замовлення
275 грн.
Прилад призначений для демонстрації дії рідини на занурене в неї тіло і вимірювання величини виштовхувальної сили (сили Архімеда) при вивченні курсу фізики.
Модель кінетичної теорії газів використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу для демонстрації броунівського руху та діфузії газів.
Модель використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу для демонстрації роботи всмоктуючого/витискуючого насосу.
Надувна кулька-ракета  використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу для демонстрації реактивного руху.
Під замовлення
825 грн.
Гігрометр використовуеться в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для  визначення відносної вологості повітря у приміщенні.
Під замовлення
1 098 грн.
Барометр призначений для використання в курсі фізики в середній загальноосвітній школі. Використовується для орієнтовних спостережень за зміною атмосферного тиску і використовується в якості навчального посібника для проведення дослідів в кімнатних умовах.
Під замовлення
1 098 грн.
Прилад для демонстрації тиску в рідині в залежності від висоти стовпа використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для вичення закону Паскаля. 
Прилад призначений для дослідження тиску в рідині в залежності від виcоти стовпа.
Модель служить для вивчення пристрою і дії преса гідравлічного. Модель може бути використана в якості допоміжного приладу для демонстрації різних дослідів, де потрібно порівняно великий тиск.
Проста модель гідравлічного пресу використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики та термодинаміки для демонстрації дослідів з гідростатики. 
Робота гідравлічного пресу базується на основі закону Паскаля.
Під замовлення
2 383 грн.
Капілярна сполучена посудина на дерев’яній підставці призначена для демонстрації капілярних явищ в трубках різного діаметру в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу.
Сполучені посудини використовуються в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для демонстрації рівня рідини в сполучених посудинах.
Під замовлення
955 грн.
Скляний манометр великого розміру використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для вивчення будови та принципу дії манометра і вимірювання тиску газів.
Під замовлення
1 436 грн.
Тіла рівного об’єму і різної маси (11 штук)  використовуэться в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час проведення лабораторних робіт. Набір застосовують для вивчення понять «маса» і «густина» на основі порівняння мас тіл однакової форми та рівного об’єму, що виготовлені з різних матеріалів.
Пристрій для демонстрації теплового розширення газів використовуються в кабінеті фізики 
загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу механіки і термодинаміки.
Вакуумний стіл використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу та призначена для демонстрації дослідів в замкнутому об'ємі з розрідженим повітрям. Прилад використовується з вакуумним насосом. 
Під замовлення
5 155 грн.
Куля Паскаля використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для демонстрації равномірної дії тиску на рідину, що знаходиться у замкненій посудині.

Під замовлення
939 грн.
Трубка Ньютона використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час вивчення курсу молекулярної фізики і термодинаміки для проведення демонстраційних дослідів: падіння тіл у повітрі при атмосферному тиску та у розрідженому повітрі, одночасне падіння різних тіл у вакуумі.
Під замовлення
2 474 грн.
Виводити по: 40