(044) 483-99-94

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРОЕКТУ «РОЗУМНИКИ» (SMART KIDS) ОТРИМАЛА ГРИФ МОН УКРАЇНИ!

13 Грудня 2019
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРОЕКТУ «РОЗУМНИКИ» (SMART KIDS) ОТРИМАЛА ГРИФ МОН УКРАЇНИ!


Експертна комісія ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України схвалила для використання навчальну програму «Використання електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі» (протокол № 3 від 13.11.2019 р.) Автори: Биков В. Ю., Даниліна Т. В.; розробник: ТОВ «Видавництво «Розумники».

Саме за цією програмою навчаються учителі – учасники тренінгу «Академія Smart Kids».

Навчальна програма тренінгу розрахована на триденне очне навчання з загальним навантаженням в обсязі 30 годин (24 аудиторних годин та 6 годин самостійної роботи).

Мета тренінгу – формування в учасників уявлення про способи реалізації освітніх завдань початкової ланки засобами електронних освітніх ігрових ресурсів, удосконалення учасниками тренінгу професійних навичок та умінь, опанування нових технологій у професійній сфері.

Цільова аудиторія: учителі початкових класів, методисти початкової освіти, керівні кадри.

Навчальна програма тренінгу «Використання електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі» може впроваджуватися у закладах післядипломної освіти у вигляді навчального модуля (вибіркова складова) у складі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників або як окремий очно-заочний курс (тренінг, спецкурс).

Запрошуємо до співпраці обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Наші контакти: (044) 483 99 94, smartkids@rozumniki.info